Tags: maahanmuutto

Huono kansallismielinen ja huono vihreä ?

En oikein ymmärrä miten vihreä voi kannattaa laajaa maahanmuuttoa Suomeen:

1. Henkilön A maahanmuutto kehitysmaasta Suomeen kasvattaa henkilön A ekologista jalanjälkeä.

2. Maahanmuutto ylikansoitetuista maista vähemmän kansoitettuihin maihin vie ylikansoitetuilta mailta insentiivin ratkaista väestöräjähdys. Ekologi Garret Hardin varoitti tekemästä lokaaleista ongelmista (maan X ylikansoitus) globaaleja (koko maailman ylikansoitus). Garret Hardin vastusti ekologisista syistä laajaa maahanmuuttoa:

The moral is surely obvious: never globalize a problem if it can possibly be solved locally. It may be chic but it is not wise to tack the adjective global onto the names of problems that are merely widespread -- for example, "global hunger," "global poverty," and the global population problem."

We will make no progress with population problems, which are a root cause of both hunger and poverty, until we deglobalize them. Populations, like potholes, are produced locally, and, unlike atmospheric pollution, remain local unless some people are so unwise as to globalize them by permitting population excesses to migrate into the better-endowed countries. Marx's formula, "to each according to his needs" is a recipe for national suicide.

En ymmärrä myöskään miten eräitten kansallismielisten mielestä ilmaston lämpenemisen kiistäminen olisi jotenkin luontevaa kansallismielisille.

Ekologinen ajattelu luo teoreettisen perustan sille miksi jatkuva väestönkasvu, massiivinen maahanmuutto ( erityisesti dysgeeninen maahanmuutto ) ja kulutuksen jatkuva kasvu ovat turmiollista koko ihmiskunnalle ja Suomelle erityisesti. Ekologinen ajattelu ja kansallismielisyys kulkevat Garret Hardininkin mielestä käsi kädessä.

Ehkä ilmaston lämpenemisen kiistäjä on huono kansallismielinen ja maahanmuuton kasvattaja on huono vihreä.

Bell Curve ja maahanmuuton vaikutus kansalliseen äo:hon

Suomalainen bloggaaja Mikko Ellilä kirjoitti aikoinaan:

"500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan...
Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. ”

Silloinen vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen teki tutkintapyynnön Ellilän kirjoituksesta mm. kyseisen väitteen esittämisen takia:

"Artikkelissa valheellisia väitteitä esitetään faktoina ja loppupäätelmät perustellaan näillä valheellisilla väittämillä... Esitetään esimerkiksi, että: ”500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan. Kirjoittaja pyrkii esittämään väitteensä siten, että ne näyttäisivät tieteellisiltä faktoilta. Kirjoittaja viittaa esimerkiksi kausaliteettiin. Esimerkki: ”Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio.”

Mikko Ellilä sai sitten kirjoituksestaan tuomion Espoon käräjäoikeudessa, mistä hän valitti hovioikeuteen.

Todettakoon kuitenkin että ylläolevien Ellilän väitteiden todenperäisyyteen käräjäoikeus ei ottanut mitään kantaa eikä käyttänyt väitteiden todenperäisyyttä tai sen puutetta päätöksen perusteluissa. Se olisikin ollut outoa koska kyseessä ovat tieteelliset hypoteesit, joitten oikeaksi tai vääräksi osoittaminen ei ole oikeuslaitoksen asia.

Murray ja Herrnstein toteavat kirjassaan Bell Curve, että koska USA ainakin 80-luvulla oli maailman merkittävin maahanmuuton kohdemaa, maahanmuutolla on erittäin suuri merkitys amerikkalaisen väestön keskimääräiseen äo:hon eli kansalliseen äo:hon. Siksi on oleellista että maahanmuuttajien älykkyyden tasosta puhutaan avoimesti.

Esimerkiksi kolmen prosenttiyksikön lasku kansallisessa äo:ssa aiheuttaisi heidän mukaansa yli kymmenen prosentin kasvun monissa sosiaalisissa ongelmissa:
- koulukeskeyttäjien määrässä
- rikkinäisissä perheissä asuvien lasten määrässä
- työkyvyttömien määrässä
- rikollisuudessa
- sosiaalihuollon varassa elävien naisten määrässä, ja
- köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrässä

Maahanmuuttajien keskimääräinen äo vaikuttaa heidän mukaansa oleellisesti USA:n kansalliseen äo:hon ja sitä kautta sosiaalisiin ongelmiin pitkällä tähtäimellä. Murray ja Herrnstein arvioivat Lynnin tekemien äo-mittausten perusteella USA:n maahanmuuttajaväestön äo:n olevan 0.4 keskihajonnan verran USA:n kantaväestöä alempi. Tähän tulokseen he tulivat laskemalla kaikkien maahanmuuttajien äo:n painotetun keskiarvon.

Saman johtopäätöksen antaa laaja amerikkalainen kansallinen väestötutkimus - NLSY: Ulkomailla syntyneitten keskimääräinen äo on 0.4:n keskihajonnan verran USA:ssa syntyneiden äo:ta (noin 100) alempi eli noin 94.

Murray ja Herrnstein tekevät itseasiassa aivan samanlaisia laskelmia kuin Ellilä. He laskevat maahanmuuttajien äo:n painotetun keskiarvon olettamalla karkeasti, että
- mustien osuus maahanmuuttajista on 7 % ja keskimääräinen äo 84
- itä- ja etelä-aasialaisten osuus on 21 % ja keskimääräinen äo 105
- latinoiden osuus maahanmuuttajista on 41 % ja keskimääräinen äo 91
- valkoisten osuus on 11 % ja keskimääräinen äo 100
- filippiinäläisten osuus on 7 % ja keskimääräinen äo 91
- jne.

Jos Ellilä olisi laskenut samoilla äö:illa mainitsemiensa 600 miljoonan henkilön keskimääräisen äo:n hän olisi saanut tulokseksi noin 97. Murrayn ja Herrnsteinin mukaan kyseinen äo:n pudotus 100:sta 97:ään (non 3 pistettä) olisi siis aiheuttanut ainakin USA:ssa 10%:n kasvun moniin sosiaalisiin ongelmiin. Ellilän väite oli siis karkeasti ilmaistu mutta oikeaan osuva.

Huomauttakoon, että Murray ja Herrnstein myönsivät johtopäätöksen maahanmuuton kansallista äo:ta alentavasta vaikutuksesta jossain määrin spekulatiiviseksi:

1. Maahanmuuttajiksi saattaa hakeutua lähtömaan väestöstä keskimääräistä lahjakkaampi osuus. Tämä tosin riippuu siitä houkuttaako ko maahanmuuttajia kohdemaassa ensi sijassa helppo raha (=korkea sosiaaliturva) vai mahdollisuus rikastua ahkeralla työllä ja ammattitaidolla.

2. Flynnin efekti saattaa nostaa maahanmuuttajaväestön äo:ta kantaväestön äo:ta nopeammin.